Homepage

Welkom bij stichting Vaalwater kraamkliniek

Beste donateurs van de Vaalwaterkraamkliniek,

Zo'n tien jaar geleden werd de stichting Vaalwaterkraamkliniek opgericht, kort daarop gevolgd door het verkrijgen van de ANBI-status. Het belangrijkste doel was het voorkomen van hiv/aids-besmetting bij baby's tijdens en na de geboorte. Zoals u in onze brieven hebt kunnen lezen, financierden we daarnaast ook projecten die betrekking hadden op de ontwikkeling en bewustwording van de jeugd, gezondheidsprojecten en projecten die de economische zelfstandigheid van de inwoners van Leseding moeten stimuleren.

Geen van deze doelen is volledig bereikt; we hebben met de stichting het bekende druppeltje geleverd en daar zijn we best trots op. Zo is het mede de verdienste van de stichting dat 'onze' Grace niet meer de township in hoeft om zwangere vrouwen over te halen zich te laten testen, maar dat ze tegenwoordig enorm druk is met het onderzoeken en behandelen van vrouwen en meisjes die zich spontaan melden in Vaalwater en omgeving. Het taboe op hiv/aids is sterk afgenomen, waardoor behandeling eerder gestart kan worden en de resultaten dienovereenkomstig verbeteren.

Het mag duidelijk zijn dat we daarin vooral dankzij uw hulp zijn geslaagd. Mede namens onze vrienden in Zuid-Afrika onze enorme dank daarvoor.

Met het ouder worden van de stichting is ook de gemiddelde leeftijd binnen het bestuur gestegen. Op dit moment zijn de drie oudste bestuurders allemaal rond de zeventig jaar. Daarbij komt dat het erg moeilijk blijkt om nieuwe bestuursleden te werven. Deze redenen hebben ons doen besluiten om te stoppen met de stichting Vaalwaterkraamkliniek.

Begin 2016 zullen we de "de Vaalwaterkraamkliniek" ontbinden. Het saldo op onze rekening zullen we dan in overleg met Waterberg Welfare Society (WWS) overmaken naar een van hun projecten die zich richten op de voorlichting van de jeugd in de regio. Onze partner in Zuid-Afrika, de WWS, is op de hoogte van dit besluit zodat er voor hen genoeg tijd is om alternatieve fondsen te vinden. De bankrekening blijft nog 1-4-2016 open, het geld dat nog binnen komt wordt zoals boven beschreven overgemaakt.

Onze vaste donateurs vragen we om in december hun automatische betaling te beëindigen.

Wij danken alle personen en instellingen die onze stichting de afgelopen jaren hebben gesteund, ontzettend voor hun bijdragen. Zonder die steun was onze hulp zeer veel minder geweest.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de VKK,

Harrie Vestjens,
penningmeester

.