Nieuws en berichten

De Stichting Vaalwater Kraamkliniek wordt door de Belastingdienst sinds 29 oktober 2008 erkend als goed doel. De stichting heeft hiermee de status van Algemeen Nut Beogende Instelling ( hierna ANBI ) verkregen.

Deze erkenning heeft voor de stichting tot gevolg dat we over door ons ontvangen giften, erfenissen en legaten (ongeacht de hoogte van de verkrijging) geen successiebelasting hoeven te betalen. Voor een sponsor kan deze ANBI status ook een positief gevolg hebben. Giften voor een goed doel zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, doch alleen indien en voorzover de giften boven een bepaalde (inkomensafhankelijke) drempel uitkomen.

Giften aan een ANBI zijn daarentegen in het geheel aftrekbaar indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • het moet gaan om een periodieke gift (met andere woorden: er moet minimaal jaarlijks eenzelfde gift gedaan worden)
 • met het betreffende goede doel wordt de verplichting aangegaan om deze gift voor ten minste 5 jaar te doen
 • de verplichting tot het doen van gemelde gift moet zijn vastgelegd in een notariële akte.
 • Indien aan deze 3 vereisten wordt voldaan is het gehele bedrag dat aan onze stichting geschonken wordt aftrekbaar van het inkomen voor de Inkomstenbelasting (artikel 6.38 Wet Inkomstenbelasting 2001). U kunt de bedoelde akte bij uw eigen notaris laten opmaken, maar daar zijn uiteraard kosten aan verbonden. Notariskantoor Broekmans te Eindhoven heeft zich bereid verklaard om voor de donateurs van onze stichting de vereiste notariële schenkingsakte kosteloos op te stellen.

  Mocht u overwegen om als co-sponsor onze stichting te steunen, verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze bestuursleden.

  nieuws van de VKK - mei 2008

  nieuws van de VKK - augustus 2006

  nieuws van de VKK - juni 2006

  nieuws van de VKK - februari 2006

  Het begin van de VKK