Verslagen penningmeester

door Harrie Vestjens

Bericht van de penningmeester januari 2009.

Beste donateurs van de Vaalwaterkraamkliniek,

Op de eerste plaats onze beste wensen voor het nieuwe jaar. Moge het zowel in immateriële als materiële zin een goed jaar worden. wij danken alle donateurs voor hun bijdrage aan de Vaalwaterkraamkliniek. Het leverde een bedrag op van gemiddeld ruim € 750 per maand. We zijn daar erg blij mee.

Omdat wij per maand € 900 naar ons project in Vaalwater overmaken én omdat wij eenmalig € 2200 hebben overgemaakt voor een drinkwatervoorziening, is ons saldo bij de bank gedaald. Wat ons betreft is dat geen probleem, want we hebben de intentie te helpen, niet om geld op te potten. Overigens gaan we er van uit dat vanwege onze ANBI-status de maandelijkse bijdrage zal toenemen. Dat blijkt ook al uit de toename van het aantal donateurs.

Wij begrijpen dat de verplichting om de verbintenis voor vijf jaar aan te gaan voor sommigen een beletsel is om de overeenkomst aan te gaan. We blijven er hoe dan ook voor zorgen dat uw geld erg goed besteed wordt.

Het banksaldo van de VKK op 31 december 2008 bedroeg ongeveer € 16.000. Het bedrag staat nog niet vast, omdat de bank nog enkele door haar in rekening gebrachte bedragen terug gaat storten. Hoeveel dat bedraagt, is nog niet bekend.

Ik hoop op een goed jaar voor u en voor de VKK.

Met vriendelijke groet,
Harrie Vestjens, penningmeester van de VKK.

Oude berichten van de penningmeester:
Bericht van de penningmeester januari 2008
Bericht van de penningmeester januari 2007
Bericht van de penningmeester juli 2006
Bericht van de penningmeester mei 2006