Verslagen secretaris

Door Marlies de Bruijn

Verslag van de vergadering van 4 oktober 2008

Op 4 oktober 2008 is te Panningen een vergadering gehouden van de stichting Vaalwater Kraamkliniek. Naast enkele technische zaken, zijn er op deze vergadering ook besluiten genomen en zaken besproken waarvoor u, als donateur en/of geïnteresseerde, wellicht belangstelling heeft.

Ten eerste verheugt het mij om u te kunnen mededelen dat ons bestuur wederom is uitgebreid. Sabine Gorris heeft zich in bedoelde vergadering bereid verklaard om als bestuurslid toe te treden tot het bestuur van onze stichting. Sabine is als verloskundige zelf werkzaam in het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht. Ook is zij zelf gedurende ongeveer 5 maanden werkzaam geweest in een kliniek vergelijkbaar met de kliniek die door onze stichting wordt ondersteund. Met Sabine als versterking in ons bestuur hebben we nu derhalve ook iemand die als gevolg van haar werkzaamheden wezenlijke kennis heeft van zowel verloskunde als van de problematiek waarmee we in Zuid-Afrika te maken hebben. Binnenkort zal Sabine zelf een stuk schrijven voor de site over haar eigen ervaringen in Zuid-Afrika.

Ten tweede kan ik u mede delen dat het bestuur, zoals in mijn vorige verslag al is aangegeven, naast de vaste maandelijkse bijdrage, een eenmalig bedrag ad #€2.200,00 heeft gedoneerd aan de Waterberg Welfare Society ten behoeve van de bouw van een watertoren bij het Timothy House. Onder het kopje 'nieuws en berichten' op onze site kunt u hier meer over lezen.

Verder zijn er in de vergadering een aantal activiteiten/initiatieven besproken die wij als bestuur kunnen ontplooien om er voor te zorgen dat we in het jaar 2009 wederom, naast onze vaste donaties, ook weer een of meer incidentele bijdragen kunnen genereren. Zodra hierover meer te melden is kunt u hierover uiteraard lezen op de site.

Het laatste punt dat ik u niet wil onthouden is dat er tijdens deze vergadering een foto is gemaakt van het voltallige bestuur van de stichting. Deze foto zal binnenkort te bewonderen zijn op de site onder het kopje “sponsoren”. Ook zullen alle bestuursleden binnenkort een korte bijdrage aanleveren over hun eigen achtergrond en motivatie om sponsor en bestuurslid te worden van de stichting. Ook deze bijdragen kunt u dan lezen onder het kopje “sponsoren”, zodat u de gezichten achter de stichting letterlijk en figuurlijk kan leren kennen.

De volgende vergadering zal gehouden worden in de tweede helft van januari 2009. De precieze datum is echter nog niet bekend.

Marlies de Bruijn Secretaris

Eerdere verslagen van de secretaris:
Verslag secretaris 1 juli 2008
Verslag secretaris 11 maart 2007
Verslag secretaris 26 november 2006
Verslag secretaris 25 juni 2006