Wat doen wij?

De Stichting Vaalwater Kraamkliniek (VKK) heeft tot doel financiŽle steun te geven aan de Waterberg Welfare Society in Vaalwater, Zuid-Afrika. Hierbij gaat het dan met name om ondersteuning aan activiteiten die direct bijdragen aan de preventie van AIDS/HIV-overdracht van moeder naar (ongeboren) kind. Daartoe garanderen wij onder andere het salaris van degene die de functie vervult om zwangere vrouwen in hun dorp te bezoeken, contact met ze te leggen en ze motiveert tot het ondergaan van een AIDS-test en (indien nodig) tot medicatiegebruik om besmetting van het kind te voorkomen. Tevens dragen wij substantieel bij aan het salaris van een apotheker.

ContinuÔteit van deze financiŽle steun is van wezenlijk belang. Als Stichting Vaalwater Kraamkliniek zijn wij, naast eenmalige donaties, erg blij met donateurs die maandelijks een vaste bijdrage aan onze stichting overmaken (banknummer: 1381.63.766 t.n.v. stichting VKK). Juist deze vaste bijdragen vormen het fundament op basis waarvan wij structurele bijdragen voor langere termijn kunnen garanderen.

.