Jaarlijks verslag

Tijdens het bezoek van enkele leden van het bestuur aan Vaalwater in oktober 2010, is er met WWS en zuster Grace Ismail afgesproken halfjaarlijkse rapportages over de ons project samen te stellen. Omdat wij geruime tijd problemen met het uitbreiden van onze site hebben gehad, is het niet mogelijk geweest de verkregen informatie op het internet te publiceren.

Nu het wel mogelijk is de rubriek jaarlijks verslag te vullen treft u hieronder een samenvatting aan van de eerste twee halfjaarlijkse rapportages almede de letterlijke (Engelse) tekst van de laatste rapportage als document. In de toekomst zullen we steeds de originele rapportage vanuit Vaalwater toevoegen.

Samenvatting halfjaarlijkse PMTCT(*)-rapportages over oktober 2010 t/m september 2011:

Tijdens de eerste periode (okt. 2010 t/m mrt 2011) waren bij het project ter voorkoming van besmetting met HIV/Aids van moeder op kind direct drie personen betrokken: Dr. Peter Farrant, arts en twee verpleegkundigen/verloskundigen, waaronder 'onze' Grace.
De zgn. Wellness Clinic waar de begeleiding van zwangere vrouwen plaatsvindt was van maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 uur geopend.
Tijdens de tweede periode (april-sept 211) was naast Dr. Farrant alleen Grace actief als verloskundige/verpleegkundige.

De procedure is in het algemeen als volgt: wanneer een zwangere zich aanmeldt voor het project, wordt ze - na zeer uitgebreide voorlichting - getest op HIV/Aids, SOA's en TBC. Indien positief volgt medicatie. Aidsremmers, mits trouw ingenomen, zorgen voor een zodanig lage besmettingsgraad dat het kind vrijwel 100 procent kans heeft onbesmet ter wereld te komen. Voor alle zekerheid wordt vanaf de geboorte tot zes weken het middel Nevirapine - een aidsremmer - toegediend.
Na die zes weken volgt er een HIV-test bij het kind. Indien de test positief is volgt onmiddellijk extra medicatie.
Indien de test negatief is wordt deze pas herhaald als het kind 18 maanden oud is. Er is in de tussentijd uiteraard geen sprake van medicatie.

In de genoemde periode werden binnen het PMTCT(*) -programma 19 baby's geboren en getest en alle 19 zijn onbesmet.

Het zal duidelijk zijn dat de grootste uitdaging is meer zwangere vrouwen zo ver te krijgen zich te laten testen.


(*) Prevention Mother To Child Transmission


Hieronder volgt een link naar de rapportage over april tot en met september 2015.
PMTCT rapport april - september 2015

Vorige verslagen:
PMTCT rapport oktober 2014 - maart 2015
PMTCT rapport april 2014 - september 2014
PMTCT rapport oktober 2013 - maart 2014
PMTCT rapport april 2013 - september 2013
PMTCT rapport oktober 2012 - maart 2013
PMTCT rapport mei 2012 - oktober 2012
PMTCT rapport oktober 2011 - april 2012