Wat vragen wij?

De Stichting Vaalwater Kraamkliniek (VKK) heeft tot doel financile steun te geven aan de Vaalwater Kraamkliniek. Hierbij gaat het dan met name om ondersteuning aan activiteiten die direct bijdragen aan de preventie van AIDS/HIV-overdracht van moeder naar (ongeboren) kind. Daartoe garanderen wij onder andere het salaris van degene die de functie vervult om zwangere vrouwen in hun dorp te bezoeken, contact met ze te leggen en ze motiveert tot het ondergaan van een AIDS-test en (indien nodig) tot medicatiegebruik om besmetting van het kind te voorkomen. Tevens dragen wij substantieel bij aan het salaris van een apotheker.

Continuteit van deze financile steun is van wezenlijk belang. Als Stichting Vaalwater Kraamkliniek zijn wij, naast eenmalige donaties, erg blij met donateurs die maandelijks een vaste bijdrage aan onze stichting overmaken (banknummer: NL 80 RABO 0138163766 t.n.v. VKK). Juist deze vaste bijdragen vormen het fundament op basis waarvan wij structurele bijdragen voor langere termijn kunnen garanderen.

.