ANBI status

door Marlies de Bruijn, secretaris

RANGSCHIKKING Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Vaalwater Kraamkliniek is door de belastingdienst sinds 29 oktober 2008 erkend als goeddoel. De stichting heeft hiermee de zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen. Deze erkenning heeft voor de stichting tot gevolg dat we over ontvangen giften, erfenissen en legaten (ongeacht de hoogte van de verkrijging) geen erfbelasting hoeven te betalen.