Wie zijn wij?

De stichting Vaalwater Kraamkliniek bestaat uit een aantal mensen die zich om verschillende redenen in willen zetten voor aids-bestrijding in de Afrikaanse regio Waterberg. De bestuursleden zijn eerst en vooral donateur en zij proberen door voorlichting financiële steun te verwerven van geïnteresseerden.

Rabobank rekeningnummer NL80 RABO 0138163766 te Helden o.v.v. Stichting VKK.

Het fiscaal nummer van de stichting is 816859784.