Ambassadeurs

Ambassadeurs

Eind 2012 is door onze stichting het ambassadeurschap ingevoerd. Dit na het aanbod van een van de sponsors om zich extra in te zetten voor het beoogde doel.


Een ambassadeur is een donateur die het als een extra taak ziet het doel van de stichting uit te dragen en zo mogelijk fondsen te verwerven binnen zijn of haar netwerk en kennissenkring. De ambassadeur maakt geen deel uit van het bestuur.


Ambassadeur Jeroen Driessen

Sinds de oprichting van de VKK vind ik het centrale doel van de stichting (voorkomen van HIV besmetting van baby's bij de geboorte) een buitengewoon goed doel waar je met beperkte middelen veel leed kunt voorkomen. Ook vind ik de extra projecten hier iedere keer weer bij passen. Veel hulp met beperkte middelen. Ik weet bij de VKK stichting tenminste zeker dat alle donatiegelden voor 100% bij het goede doel terecht komen: een voor mij belangrijk argument.

Na een tijdje donateur te zijn geweest vond ik dat ik als ambassadeur in het buitenland meer voor de stichting zou kunnen betekenen en sindsdien probeer ik internationaal nieuwe donateurs voor de VKK te vinden. Ik hoop op langere termijn mee te kunnen helpen de stichting op nog betere financiële fundamenten te zetten, zodat de bestaande projecten gecontinueerd en nieuwe projecten opgestart kunnen worden.

Jeroen Driessen
36 jaar
Woonachtig in Berlijn
Werkgever: Synevo / IMD
Verantwoordelijk voor Ukraine / Wit-Rusland / centrale Inkoop

.